Aptomat tự động MCB

Hiện nay, Vonta có 4 loại Aptomat tự động MCB:

1. Cầu dao tự động MCB (Dòng cắt ngắn mạch danh định 06kA: VMA)
2. Cầu dao tự động MCB (Dòng cắt ngắn mạch danh định 06kA: VMA)
3. Cầu dao tự động MCB (Dòng cắt ngắn mạch danh định 10kA: VMB)
4. Cầu dao tự động chất lượng cao MCB (Dòng cắt ngắn mạch danh định 10kA: VMBH)