Cầu thang

    Cầu thang đúc sẵn cung cấp khả năng đi lại ngay lập tức và an toàn trong quá trình xây dựng. Cầu thang của chúng tôi được sản xuất bằng khuôn thép chính xác và đảm bảo tính linh hoạt. Chúng tôi có khả năng cung cấp khuôn đúc chất lượng cao cho các thang phi tiêu chuẩn. Các cầu thang của chúng tôi đáp ứng ít nhát 1 giờ kháng cháy và có thể dùng để trang trí trực tiếp.