Cột atena, cột viba

Đặc điểm

Thân cột được cấu tạo bởi các đoạn ống thép đa giác côn ghép lồng nhau, được thiết kế và dễ dàng lắp ghép các thiết bị truyền thông lên cột dùng làm trạm thu phát sóng như: Anten trạm BTS, Trạm thu phát Camera, trạm thu phát Radio,…

Ứng dụng

Được sử dụng để làm cột antena, cột viba, cột thu phát sóng