Cột & Dầm

    Bê tông ứng suất trước là một giải pháp kết cấu chúng tôi khuyến khích sử dụng cho dầm và cột.

    Kết cấu dầm cột có thể là một giải pháp độc lập hoặc kết hợp với kết cấu tường của chúng tôi. Các kết cấu cột dầm có thể được áp dụng cho một số dự án đòi hỏi diện tích sàn nhà lớn, điển hình như bãi đỗ xe nhiều tầng, siêu thị, điểm bản lẻ và trường học.

    Khung có thể được thiết kế để phù hợp với một số thiết kế sàn như Hollowcore (có khả năng kéo dài đến 18m) hoặc sàn đổ bê tông tại chỗ.