Sàn, Mái

    Sàn rỗng Hollow core của chúng tôi cung cấp một cấu trúc lý tưởng giúp giảm trọng lượng mà vẫn đem lại hiệu quả kết cấu tối đa trong cùng chiều dày tấm.